Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rotinger/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

За качеството на спирачните дискове и барабани основно значение има процеса на леенето. Поради тази причина спецификациите на материала, от който се произвеждат дисковете и барабаните ROTINGER са обект на постоянен контрол. Това налага извършването на изключително прецизна настройка на машините или шлайфане на работните повърхности. Заготовките, от които се произвеждат дисковете и барабаните ROTINGER са внимателно балансирани чрез използването на машини с електронно управление, а размерите са стриктно контролирани да не се отклоняват от спецификацията с повече от допустимите разлики .

 rotinger quality 1

СИГУРНОСТ

От много години екипът на ROTINGER анализира характеристиките на спирането при леките и лекотоварните автомобили. Като доставчик на решения в този отрасъл основна цел пред компанията е била и продължава да бъде осигуряването на сигурността на водачите и пътниците. Поради тази причина компромиси с качеството са недопустими!

 

Развойна дейност и производствен процес

Продължителното наблюдаване и анализ на всеки един аспект от производствения процес на ROTINGER дискове и барабани способства за постоянното усъвършенстване и подобряване на продуктите от технологично естество. 

                        

rotinger quality 2

 

Производство на ROTINGER спирачни дискове се провежда по точно определени и строги изисквания. Процеса включва проверка качеството на отливките, които трябва да са съвместими със съответните промишлени спецификации и професионалната им обработка съгласно стандартите за производителите на автомобили, компютъризирания контрол при балансиране на всеки елемент, маркиране и опаковане като всеки един от етапите се контролира от нашите опитни и квалифицирани специалисти.