СЕРТИФИКАТИ

От създаването си, марката ROTINGER отдава голямо значение на качеството на продуктите.

От много години компанията работи според изискванията на ISO 9001 (текущата версия на ISO 9001: 2008). Това позволява внимателно да се наблюдава логистиката и производствените процеси на всеки етап от производството. 

От 2014 ROTINGER e сертифициранa по ISO / TS 16949: 2009 като доставчик на спирачни части за първично вграждане.

ISO 9001:2008 и 14001:2004
ISO16949:2009
за производство на компоненти за спирачната система
TUV сертификат
издаден от TUV Rheinland
TecDoc сертификат
Сертифициран доставчик
Сертификат PcT
Русия

Друго потвърждение за висококото качество на продуктите с марката ROTINGER е сертифицирането от TUV M & T, извършено от призната сертифицираща организация TUV Rheinland, основана през 1872г. в Германия. TUV M + T е гаранция, че процеса на производство на продукта се следи от независим сертифициращ орган.

Компанията притежава и сертификат издаден от органа за сертифициране на продукцията в Руската федерация за разпространение на продукти с марката ROTINGER на руския пазар.

При създаването на продуктите с марка ROTINGER ние не забравяме за опазването на околната среда. С грижи за намаляване на въздействието от дейността върху околната среда, ROTINGER са внедрили ISO 14001: 2004.

Марката Rotinger присъства в TecDoc (със статус на TecDoc Data доставчик) което позволява на клиентите бързо и точно да открият и се запознаят с техническите спецификации на търсените дискове/ барабани.