Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rotinger/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460

СЕРТИФИКАТИ

От създаването си, марката ROTINGER отдава голямо значение на качеството на продуктите.

От много години компанията работи според изискванията на ISO 9001 (текущата версия на ISO 9001: 2008). Това позволява внимателно да се наблюдава логистиката и производствените процеси на всеки етап от производството. 

От 2014 ROTINGER e сертифициранa по ISO / TS 16949: 2009 като доставчик на спирачни части за първично вграждане.

ISO 9001:2008 и 14001:2004
ISO16949:2009
за производство на компоненти за спирачната система
TUV сертификат
издаден от TUV Rheinland
TecDoc сертификат
Сертифициран доставчик
Сертификат PcT
Русия

Друго потвърждение за висококото качество на продуктите с марката ROTINGER е сертифицирането от TUV M & T, извършено от призната сертифицираща организация TUV Rheinland, основана през 1872г. в Германия. TUV M + T е гаранция, че процеса на производство на продукта се следи от независим сертифициращ орган.

Компанията притежава и сертификат издаден от органа за сертифициране на продукцията в Руската федерация за разпространение на продукти с марката ROTINGER на руския пазар.

При създаването на продуктите с марка ROTINGER ние не забравяме за опазването на околната среда. С грижи за намаляване на въздействието от дейността върху околната среда, ROTINGER са внедрили ISO 14001: 2004.

Марката Rotinger присъства в TecDoc (със статус на TecDoc Data доставчик) което позволява на клиентите бързо и точно да открият и се запознаят с техническите спецификации на търсените дискове/ барабани.

 


КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

За качеството на спирачните дискове и барабани основно значение има процеса на леенето. Поради тази причина спецификациите на материала, от който се произвеждат дисковете и барабаните ROTINGER са обект на постоянен контрол. Това налага извършването на изключително прецизна настройка на машините или шлайфане на работните повърхности. Заготовките, от които се произвеждат дисковете и барабаните ROTINGER са внимателно балансирани чрез използването на машини с електронно управление, а размерите са стриктно контролирани да не се отклоняват от спецификацията с повече от допустимите разлики .

 rotinger quality 1

СИГУРНОСТ

От много години екипът на ROTINGER анализира характеристиките на спирането при леките и лекотоварните автомобили. Като доставчик на решения в този отрасъл основна цел пред компанията е била и продължава да бъде осигуряването на сигурността на водачите и пътниците. Поради тази причина компромиси с качеството са недопустими!

 

Развойна дейност и производствен процес

Продължителното наблюдаване и анализ на всеки един аспект от производствения процес на ROTINGER дискове и барабани способства за постоянното усъвършенстване и подобряване на продуктите от технологично естество. 

                        

rotinger quality 2

 

Производство на ROTINGER спирачни дискове се провежда по точно определени и строги изисквания. Процеса включва проверка качеството на отливките, които трябва да са съвместими със съответните промишлени спецификации и професионалната им обработка съгласно стандартите за производителите на автомобили, компютъризирания контрол при балансиране на всеки елемент, маркиране и опаковане като всеки един от етапите се контролира от нашите опитни и квалифицирани специалисти.