СЕРТИФИКАТИ

От създаването си, марката ROTINGER отдава голямо значение на качеството на продуктите.

От много години компанията работи според изискванията на ISO 9001 (текущата версия на ISO 9001: 2008). Това позволява внимателно да се наблюдава логистиката и производствените процеси на всеки етап от производството. 

От 2014 ROTINGER e сертифициранa по ISO / TS 16949: 2009 като доставчик на спирачни части за първично вграждане.

ISO 9001:2008 и 14001:2004
ISO16949:2009
за производство на компоненти за спирачната система
TUV сертификат
издаден от TUV Rheinland
TecDoc сертификат
Сертифициран доставчик
Сертификат PcT
Русия

Друго потвърждение за висококото качество на продуктите с марката ROTINGER е сертифицирането от TUV M & T, извършено от призната сертифицираща организация TUV Rheinland, основана през 1872г. в Германия. TUV M + T е гаранция, че процеса на производство на продукта се следи от независим сертифициращ орган.

Компанията притежава и сертификат издаден от органа за сертифициране на продукцията в Руската федерация за разпространение на продукти с марката ROTINGER на руския пазар.

При създаването на продуктите с марка ROTINGER ние не забравяме за опазването на околната среда. С грижи за намаляване на въздействието от дейността върху околната среда, ROTINGER са внедрили ISO 14001: 2004.

Марката Rotinger присъства в TecDoc (със статус на TecDoc Data доставчик) което позволява на клиентите бързо и точно да открият и се запознаят с техническите спецификации на търсените дискове/ барабани.

 


КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

За качеството на спирачните дискове и барабани основно значение има процеса на леенето. Поради тази причина спецификациите на материала, от който се произвеждат дисковете и барабаните ROTINGER са обект на постоянен контрол. Това налага извършването на изключително прецизна настройка на машините или шлайфане на работните повърхности. Заготовките, от които се произвеждат дисковете и барабаните ROTINGER са внимателно балансирани чрез използването на машини с електронно управление, а размерите са стриктно контролирани да не се отклоняват от спецификацията с повече от допустимите разлики .

 rotinger quality 1

СИГУРНОСТ

От много години екипът на ROTINGER анализира характеристиките на спирането при леките и лекотоварните автомобили. Като доставчик на решения в този отрасъл основна цел пред компанията е била и продължава да бъде осигуряването на сигурността на водачите и пътниците. Поради тази причина компромиси с качеството са недопустими!

 

Развойна дейност и производствен процес

Продължителното наблюдаване и анализ на всеки един аспект от производствения процес на ROTINGER дискове и барабани способства за постоянното усъвършенстване и подобряване на продуктите от технологично естество. 

                        

rotinger quality 2

 

Производство на ROTINGER спирачни дискове се провежда по точно определени и строги изисквания. Процеса включва проверка качеството на отливките, които трябва да са съвместими със съответните промишлени спецификации и професионалната им обработка съгласно стандартите за производителите на автомобили, компютъризирания контрол при балансиране на всеки елемент, маркиране и опаковане като всеки един от етапите се контролира от нашите опитни и квалифицирани специалисти.